Nhà máy Hitech khu công nghiệp AMATA Biên Hòa

Tổng công ty AMATA công ty TNHH là chủ sở hữu của AMATA CITY, Rayong và khu công nghiệp AMATA Nakorn, một trong những lớn nhất và thành công nhất khu công nghiệp ở Thái Lan, nằm trên một ấn tượng 3.600 ha. Một số cổ đông Tổng công ty AMATA nổi bật nhất bao gồm: Tổng công ty Itochu của Nhật Bản, Ngân hàng Nông dân Thái Lan và các nhà doanh nghiệp nổi bật và năng động khác.

Hỗ Trợ Tư Vấn:
Hotline: 0932 015 288 - 0908 005 809
(Tư vấn 24/7 Miễn Phi)